Nasze Metody

Nasze Metody

pic_double_sidebar_1Wszyscy, którzy zajmują się nauką czytania dostrzegają złożoność tego procesu. Zarówno nauczyciele, pedagodzy jak i rodzice chcą pomóc dzieciom pokonać trudności w nauce czytania i pisania. Wciąż poszukuje się efektywnych i przyjemnych dla dzieci metod nauki czytania i pisania. Jednak ze względu na wieloaspektowość tej dziedziny oraz znaczne zróżnicowanie dzieci - nie ma uniwersalnej jedynej metody odpowiadającej wszystkim dzieciom, gdyż każde dziecko jest indywidualnością w zakresie rozwoju psychomotorycznego. Oznacza to, że posiada różne właściwości procesu uczenia się, zainteresowań i cechy rozwoju społeczno-emocjonalnego. Umiejętność czytania i pisania jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka (jest środkiem do poznawania świata) oraz dla rozwoju emocjonalno-społecznego (służy do komunikowania się z ludźmi).

Obydwie te sprawności w XXI w są decydujące dla powodzenia szkolnego, zawodowego i osobowego człowieka. Poza tym dzieci mające trudności w opanowaniu czytania i pisania mogą mieć zaburzony proces pozytywnej adaptacji do przedszkola i szkoły. Z tych względów warto pomóc efektywnie dzieciom w ponoszeniu trudu podczas nauki czytania i pisania. Będą nam za to wdzięczne w przyszłości. Obserwując narastającą potrzebę wspierania dzieci w przyswajaniu umiejętności pisania i czytania, opracowałyśmy innowacyjne i kreatywne metody ułatwiające uzyskanie tej umiejętności przez dziecko. Pragniemy przez nasze odziaływania usprawnić dzieciom wejście w niezwykle trudną rolę ucznia.

pic_typorgaphy Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci stworzyłyśmy program nauki czytania, pisania oraz liczenia. Nasza metoda – forma pracy z dziećmi powstała w wyniku powiązania wielu metod adresowanych do dzieci o różnym poziomie rozwoju funkcji psychomotorycznych. W swych oddziaływaniach pedagogicznych bazujemy na polisensorycznym poznawaniu świata liter ( angażującym jednocześnie wiele funkcji rozwojowych dziecka (analizator wzrokowy, słuchowy, motoryczny, dotykowy, węchowy). Zajęcia pobudzają skojarzenia u dzieci, które będą wykorzystywały podczas nauki poznawania, liter (zapamiętywanie, pisanie i łączenie) liter.

W pracy z dzieckiem będziemy wykorzystywały konkretne przedmioty, ilustracje związane z literą, wyselekcjonowane rymowanki i zagadki, zabawy ruchowe połączone z piosenką oraz z literami. Przewidujemy oddziaływania tylko poprzez zabawę. Nasze metody zostały opracowane zarówno na podstawie naszych specjalistycznych studiów magisterskich, wiedzy ze studiów podyplomowych, licznych kursów i konferencji naukowych, bogatej literatury przedmiotu oraz. wieloletnich własnych doświadczeń jako terapeutów pedagogicznych i logopedycznych. Jedna z nas posiada doświadczenia w tym zakresie wyniesione ze skandynawskich wzorów.

Założenia naszych metod:

 • Indywidualne podejście do dziecka;
 • małe, kameralne grupy;
 • nauka poprzez zabawę, ruch, wielozmysłowe poznanie świata;
 • aktywizujące metody pracy;
 • poziom zadań dostosowany do wieku, właściwości rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego zainteresowań;
 • specjalnie opracowane materiały dydaktyczne;
 • samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych ciekawych dla dziecka;
 • stopniowanie trudności w procesie nauczania-uczenia się;
 • dbałość o utrwalanie zdobytych umiejętności;
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia
 • atmosfera zajęć swobodna, w pełni akceptująca dziecko
 • wzmacnianie samooceny dziecka
 • współpraca z rodzicami

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Oferta