Nasze Kursy

Polecamy Nasze Kursy

Proponujemy kursy w trybie:

 • Jeden raz w tygodniu - 120 minut;
 • Dwa razy w tygodniu – 2 x 60 minut;

Kurs wspomagający naukę
czytania i pisania
dla dzieci od 5 r.ż- 6 r. ż

 • skierowane do dzieci 5-6–letnich wchodzących w świat liter, i stawiających pierwsze kroki w nauce czytania i pisania
 • zajęcia w oparciu o autorski program
 • specjalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • poziom zadań dostosowany do wieku, właściwości rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego zainteresowań
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia
 • kształtujące koncentrację uwagi,
 • zajęcia oparte na ruchu i zabawie,
 • rozwijanie poziomu percepcji wzrokowej, słuchowej, ruchowej oraz ich koordynacji i pamięci,
 • rozwijanie procesów poznawczych,
 • ćwiczenia grafomotoryczne opracowywanie ruchu podczas kreślenia liter (siła nacisku, płynność i precyzja ruchu),
 • zajęcia oparte na zabawie, ruchu i polisensoryczności (zdolności plastyczne, rysunek, śpiew, taniec)
 • Dostosowane do umiejętności i możliwości dziecka
 • zajęcia trwające 60 minut,
 • grupy do 8 osób

Kurs wspomagający naukę


Kurs usprawniający czytanie i pisanie
dla dzieci 7 - 9 letnich

 • organizowane dla dzieci 7-9-letnich, znających już litery
 • zajęcia w oparciu o autorski program,
 • rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia,
 • kształtujące koncentrację uwagi,
 • zajęcia oparte na ruchu i zabawie,
 • poziom zadań dostosowany do wieku, właściwości rozwoju psychomotorycznego dziecka i jego zainteresowań,
 • zajęcia usprawniające czytanie sylab i wyrazów,
 • stopniowanie trudności w procesie nauczania-uczenia się,
 • dbałość o utrwalanie zdobytych umiejętności,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • atmosfera zajęć swobodna, w pełni akceptująca dziecko,
 • wzmacnianie samooceny dziecka,
 • współpraca z rodzicami.
Wśród wielu oddziaływań pedagogicznych należy wymienić:

Kurs wspomagający naukę


Kurs uzupełniający
dla dzieci od 7 r. ż.

Kurs skierowany dla dzieci od 7 r. ż. W trakcie zajęć uczestnicy kursu przerabiają materiał wybiegający poza ramy szkolne. Utrwalają zdobytą wiedzę, rozwijają zainteresowania. Czytają książki, uczą się wypowiedzi pisemnych jak i ustnych.

Zajęcia dostosowane są do rozwoju i możliwości ucznia.

Kurs wspomagający naukę


Kurs pomagający w poznaniu i opanowaniu zasad ortograficznych
dla dzieci od 6 r. ż.

Ortografia stanowi niejednokrotnie wielki problem. Opanowanie wszystkich zasad pisowni, zapamiętanie wyjątków oraz pisowni niektórych wyrazów spędza sen z powiek wielu dzieciom a nawet i dorosłym. Wiele zależy od stosowanych metod uczenia.

Proponujemy w przystępny dla dzieci sposób uporać się z ta „ortografią”. Sprawimy, że nauka stanie się łatwa i przyjemna.

Proponujemy czteromiesięczny kurs nauki.

Zajęcia raz w tygodniu - 90 min.

Kurs wspomagający naukę


Polecamy także ofertę warsztatów:

Warsztaty