Oferta

   1. Zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania dla dzieci od 5-8 lat.

   2. Zajęcia usprawniające czytanie i pisanie dla dzieci 8-10 lat. 

Zajęcia wspomagające naukę czytania i pisania :

Organizowane dla dzieci 5-8-letnich wchodzących w świat liter, i stawiających pierwsze kroki w nauce czytania i pisania, wśród wielu oddziaływań pedagogicznych należy wymienić:
 • zajęcia trwające 60 minut,
 • zajęcia oparte na zabawie, ruchu i polisensoryczności
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • opracowywanie ruchu podczas kreślenia liter ( siła nacisku, płynność i precyzja ruchu),
 • ćwiczenia na materiale literowym: rozpoznawanie i zapamiętywanie liter, (pojedynczych, a następnie zespołów liter), w strukturach językowych o zwiększającej się złożoności językowej,
 • ćwiczenia w „dzienniku dziecka” – to autorskie opracowanie służące zapamiętaniu i utrwaleniu materiału z zajęć. Atrakcyjne dla dziecka,
 • rozwijanie poziomu percepcji wzrokowej, słuchowej, ruchowej oraz ich koordynacji i pamięci,
 • ćwiczenia integrujące zdolności percepcyjne,
 • wielozmysłowe poznanie wzorów graficznych liter,
 • rozwijanie procesów poznawczych,
 • kształtujące koncentrację uwagi
 • ćwiczenia wrażliwości słuchowej i językowej (między innymi świadomości fonologicznej)

Nasze kursy są rekomendowane przez dr Zofię Dysarz.


 Prowadzimy zajęcia:

 • SP w Białych Błotach, ul. Centralna 27, ul. Czerska 10
 • SP w Łochowie, ul. Wierzbowa 2
 • SP nr 63 ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy. 
 • SP nr 18 ul. Pijarów 4 w Bydgoszczy.
 • SP nr 31 ul. Karłowicza 2  w Bydgoszczy 
 • SP nr 12 ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego.
Fundacja Czytelnia
Telefon: 660-687-249
E-mail: kontakt@czytelnia.bydgoszcz.pl