O nas

Obserwując narastającą potrzebę wspierania dzieci w przyswajaniu umiejętności pisania i czytania, opracowałyśmy innowacyjne i kreatywne metody ułatwiające uzyskanie tej umiejętności przez dziecko. Pragniemy przez nasze oddziaływania usprawnić dzieciom wejście w niezwykle trudną rolę ucznia.

Wspieramy również dzieci, które znalazły się  w trudnej sytuacji. Pomagamy im wyrównać szanse edukacyjne.

Pomagamy naszym uczniom w poznaniu liter i nauce czytania. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci stworzyliśmy program nauki czytania, pisania oraz liczenia. Nasza metoda – forma pracy z dziećmi powstała w wyniku powiązania wielu metod adresowanych do dzieci o różnym poziomie rozwoju funkcji psychomotorycznych. W swych oddziaływaniach pedagogicznych bazujemy na polisensorycznym poznawaniu świata liter angażującym jednocześnie wiele funkcji rozwojowych dziecka (analizator wzrokowy, słuchowy, motoryczny, dotykowy, węchowy). Zajęcia pobudzają skojarzenia u dzieci, które będą wykorzystywały podczas nauki poznawania liter (zapamiętywanie, pisanie i łączenie) liter. Pracujemy z dziećmi, ucząc ich logicznego myślenia, samodzielności i spostrzegawczości . Pokazujemy dzieciom świat liter, tak by go zrozumiały i na zawsze pokochały. Zachęcamy do czytania i rozwoju.

W pracy z dzieckiem będziemy wykorzystywały konkretne przedmioty, ilustracje związane z literą, wyselekcjonowane rymowanki i zagadki, zabawy ruchowe połączone z piosenką oraz z literami. Przewidujemy oddziaływania  tylko poprzez zabawę. Nasze metody zostały opracowane zarówno na podstawie naszych specjalistycznych studiów magisterskich, wiedzy ze studiów podyplomowych, licznych kursów i konferencji naukowych,  bogatej literatury przedmiotu oraz wieloletnich własnych doświadczeń jako terapeutów pedagogicznych i logopedycznych oraz rodziców. Jedna z nas posiada doświadczenia w tym zakresie wyniesione ze skandynawskich wzorów.
Wszyscy, którzy zajmują się nauką czytania dostrzegają złożoność tego procesu. Wciąż poszukuje się efektywnych i przyjemnych dla dzieci metod nauki czytania i pisania. Jednak ze względu na wieloaspektowość tej dziedziny oraz znaczne zróżnicowanie dzieci  – nie ma uniwersalnej jedynej metody odpowiadającej wszystkim  dzieciom, gdyż każde dziecko jest indywidualnością w zakresie rozwoju psychomotorycznego. Oznacza to, że posiada różne właściwości procesu uczenia się, zainteresowań i  cechy rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Umiejętność czytania i pisania jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka   (jest środkiem do poznawania świata) oraz dla rozwoju emocjonalno-społecznego ( służy do komunikowania się z ludźmi). Obydwie te sprawności w XXI w są decydujące dla powodzenia szkolnego, zawodowego i osobowego człowieka.

Poza tym dzieci mające trudności w opanowaniu czytania i pisania mogą mieć zaburzony proces pozytywnej adaptacji do przedszkola i szkoły. Z tych względów warto pomóc efektywnie dzieciom w ponoszeniu trudu podczas nauki czytania i pisania. Będą nam za to wdzięczne w przyszłości.

  • Umiejętność czytania pomaga dzieciom w budowaniu poczucia pewności siebie, wiary we własne możliwości.

  • Dziecko, które  pochwali się przed rodziną poprawnie odczytanym króciutkim zdaniem lub tekstem, czuje się dumne, zdobywa pochwały, a przez to motywację do dalszych ćwiczeń.

  • Posiadając umiejętność czytania, Mały Człowiek zdobywa narzędzie, dzięki któremu ma szansę rozwijać swoje talenty i umiejętności (już wtedy może wybierać książeczki o tematyce zbliżonej do własnych zainteresowań).

  • Nauka czytania jest sposobem na twórcze i efektywne spędzenie czasu pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

  • To sposób na nudę  (a jak wiadomo dzieci często mówią „nuuuuudzi mi się”).

  • Wczesna nauka czytania jest jednym z elementów mojej terapii opóźnionego rozwoju mowy.

  • To sposób na zastąpienie TV i smartfona .