O nas

Obserwując narastającą potrzebę wspierania dzieci w przyswajaniu umiejętności pisania i czytania, opracowałyśmy innowacyjne i kreatywne metody ułatwiające uzyskanie tej umiejętności przez dziecko. Pragniemy przez nasze oddziaływania usprawnić dzieciom wejście w niezwykle trudną rolę ucznia.

Pomagamy naszym uczniom w poznaniu liter i nauce czytania. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci stworzyłyśmy program nauki czytania, pisania oraz liczenia. Nasza metoda – forma pracy z dziećmi powstała w wyniku powiązania wielu metod adresowanych do dzieci o różnym poziomie rozwoju funkcji psychomotorycznych. W swych oddziaływaniach pedagogicznych bazujemy na polisensorycznym poznawaniu świata liter ( angażującym jednocześnie wiele funkcji rozwojowych dziecka (analizator wzrokowy, słuchowy, motoryczny, dotykowy, węchowy). Zajęcia pobudzają skojarzenia u dzieci, które będą wykorzystywały podczas nauki poznawania, liter (zapamiętywanie, pisanie i łączenie) liter. Pracujemy z dziećmi, ucząc ich samodzielności. Pokazujemy dzieciom świat liter, tak by go zrozumiały i na zawsze pokochały. Zachęcamy do czytania i rozwoju.

W pracy z dzieckiem będziemy wykorzystywały konkretne przedmioty, ilustracje związane z literą, wyselekcjonowane rymowanki i zagadki, zabawy ruchowe połączone z piosenką oraz z literami. Przewidujemy oddziaływania  tylko poprzez zabawę. Nasze metody zostały opracowane zarówno na podstawie naszych specjalistycznych studiów magisterskich, wiedzy ze studiów podyplomowych, licznych kursów i konferencji naukowych,  bogatej literatury przedmiotu oraz wieloletnich własnych doświadczeń jako terapeutów pedagogicznych i logopedycznych. Jedna z nas posiada doświadczenia w tym zakresie wyniesione ze skandynawskich wzorów.
Wszyscy, którzy zajmują się nauką czytania dostrzegają złożoność tego procesu. Wciąż poszukuje się efektywnych i przyjemnych dla dzieci metod nauki czytania i pisania. Jednak ze względu na wieloaspektowość tej dziedziny oraz znaczne zróżnicowanie dzieci  – nie ma uniwersalnej jedynej metody odpowiadającej wszystkim  dzieciom, gdyż każde dziecko jest indywidualnością w zakresie rozwoju psychomotorycznego. Oznacza to, że posiada różne właściwości procesu uczenia się, zainteresowań i  cechy rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Umiejętność czytania i pisania jest niezwykle ważna dla rozwoju dziecka   (jest środkiem do poznawania świata) oraz dla rozwoju emocjonalno-społecznego ( służy do komunikowania się z ludźmi). Obydwie te sprawności w XXI w są decydujące dla powodzenia szkolnego, zawodowego i osobowego człowieka.

Poza tym dzieci mające trudności w opanowaniu czytania i pisania mogą mieć zaburzony proces pozytywnej adaptacji do przedszkola i szkoły. Z tych względów warto pomóc efektywnie dzieciom w ponoszeniu trudu podczas nauki czytania i pisania. Będą nam za to wdzięczne w przyszłości.