Nasi specjaliści

mgr Natalia Kocikowski

 • Studia magisterskie- kierunek Pedagogika- specjalność resocjalizacja
 • Studia podyplomowe- Zarządzanie Zasobami ludzkimi

Praktyka na stanowisku kierownika ośrodka prywatnej opieki dziennej dla dzieci w Danii.

Ukończone kursy, szkolenia, między innymi:

 • szkolenie – trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii integracji sensorycznej
 • kurs doskonalący – Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie
 • kurs doskonalący- Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • kurs doskonalący- Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie
 • nauka czytania przygodą
 • szkolenie – od kreślenia pierwszych znaków do świadomego pisania
 • kurs doskonalący- strategie i techniki oceniania kształtującego
 • kurs doskonalący- rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

mgr Sabina Dysarz

 • studia magisterskie – kierunek Pedagogika specjalność logopedia,
 • studia podyplomowe – Neurologopedia,

Wieloletnia praca w Poradni pedagogiczno-psychologicznej w Bydgoszczy.

Ukończone kursy, szkolenia, udział w Konferencjach Naukowych – między innymi:

 • kurs doskonalący – Dysleksja rozwojowa,
 • kurs doskonalący – Metoda Dobrego Startu,
 • szkolenie – Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • szkolenie – metoda wczesnej nauki czytania dla dzieci w wieku przedszkolnym i starszych – zagrożonych dysleksja, z wadami wymowy,
 • szkolenie – terapia ręki,
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych – diagnoza i pomoc”.
 • Konferencja Naukowa – „Wczesne wspomaganie rozwoju – szansą dziecka”,
 • I kujawsko – pomorskie Forum pedagogów i logopedów